Dala FolkArt - folkkonst och folklore från Sverige
Dala FolkArt med hantverk och kurser i världsklass
"De bär med sig traditionerna i sitt skapande och utvecklar sina produkter och tjänster från folkkonstens olika uttryck och tekniker…"

Dala FolkArt är en plattform för tre yrkesskickliga och väletablerade folkloreföretagare från Södra Dalarna, som är goda företrädare för det svenska kulturarvet och traditionerna. Alla har de olika unika kunskaper och uttryck inom sin respektive folkkonst. Det som förenar dekorationsmålare Åse Larsjos, skräddare Mari Sjögren och folkmusiker Maria Hulthén är glädjen i att vilja sprida de svenska kulturtraditionerna och dela med sig av sin skaparlust och sitt yrkeskunnande till andra. Det gör de bl a genom kursverksamhet, workshops och beställningsarbeten.

photo

Folkkonsten hjälper oss att berätta om vårt ursprung. Med kurbitsen, folkmusiken och gamla mönster och sömnadstekniker har Du möjlighet att visa Din bakgrund och personlighet. Dala FolkArt hjälper Dig gärna. Dala FolkArt bär med sig traditionerna i sitt skapande och när de utvecklar och skapar nya produkter och tjänster hämtar de sin inspiration från folkkonstens olika uttryck och tekniker. De känner alla en stark kärlek till det genuina, till folksjälen och den egna kulturen. Dala FolkArts uppdrag är att sprida sitt kulturarv till omvärlden och föra det vidare in i framtiden. Ord som ofta förknippas med Dalarna är skönhet, ursprung, naturligt, unikt, äkta, genuint och kvalitet. De är också vad Dala FolkArts står för.

Välkommen att uppleva Dalarna och svensk kultur genom Dala FolkArt!